ONKO Drug Test

Tedavi planlama aşamasında size teklif ettiğimiz kişiye özel ONKO Drug Test

kemoterapi ilaçlarına kişisel duyarlılığını tespit eden tıbbi incelemedir:

  • En etkili kişiye özel ilaç ve tedavi protokol listesini sunuyor;
  • Tümör sürecinin seyri ve nüksetme ihtimali bilgisini sunuyor.

Programın Avantajları:

– En etkili ilaç seçimi (başarı oranını artırmak için kişiye özel ilaç seçimi)

– Anti-tümör ilaç duyarlılığının tespiti (ilaç-tümör ilişkisinin ön tespiti)

– Tedavi algoritmasının oluşturulması

– Vücut durumunun ve patolojik süreç seyrinin moleküler ve epigenetik değerlendirmesi

– MikroRNA bazlı inceleme

 

Endikasyonlar:

Kişiye özel ONKO Drug Test çeşitli kanser türlerinde aşağıdaki durumlarda yapılır:

-Standart protokollerde birkaç ilaç şeması bulunduğunda en etkilisini seçmek için kullanılır.

-Kemoterapi ilaçlarıyla tedavi yapıldığında hastalık ilerlediği, yani ilaç sonuç göstermediği zamanda yapılır;

-Standart tedavi ve kemoterapi şemaları sonuç vermediği zaman yapılır;

-Kemoterapi etkinliğinin artırılması gerekli olduğu zaman yapılır.

Kişiye Özel Kanser Tedavisi